Share

Ondertekening grondconcessie-overeenkomst met de Haven van Brussel voor een terrein van ca 35.000 m²

Montea en de Haven van Brussel ondertekenen een grondconcessie-overeenkomst voor een vaste periode van 30 jaar (verlengbaar met periodes van 10 jaar) voor een terrein van ca 35.000 m². Dit terrein bevindt zich aan de Vilvoordeselaan en paalt onmiddellijk aan de TTB terminal (Trimodal Terminal Brussels) van Brussel. Hierdoor biedt het terrein – naast de invalsweg naar het centrum van Brussel – uitzonderlijke multimodale mogelijkheden tot spoor- en kanaalverkeer.

Montea koopt van DSV een distributiecentrum van ca 20.000 m²

Montea en DSV hebben een koopovereenkomst ondertekend voor een distributiecentrum van ca 20.000 m², gelegen op bovenvermelde concessiegrond in de Haven van Brussel.

Deze transactie heeft een investeringswaarde van € 7 miljoen en werd door JLL begeleid. In het kader van duurzame waardegroei zal Montea eveneens verdere stappen ondernemen om de site duurzaam te maken aan de hand van laadpalen, LED verlichting, zonnepanelen, etc...

Van Moer Logistics ondertekent een huurovereenkomst voor een vast periode van 10 jaar

Vanaf Q2 2021 zal de voormalige site van DSV voor tien jaar vast worden verhuurd aan Van Moer Logistics (www.vanmoer.com). Van Moer Logistics was dringend op zoek naar bijkomende capaciteit in het kader van zijn watergebonden goederenstromen richting Brussel. De acquisitie van de TTB terminal die Van Moer Logistics enige tijd geleden zelf realiseerde kaderde eveneens in dit plan. Van Moer Logistics zal eveneens de naastliggende sporen opnieuw activeren en op die manier de hub volwaardig trimodaal maken.

Ook bij Van Moer Logistics zijn ze verheugd over de nieuwe samenwerking. Jo Van Moer: “In het kader van de recente overname van de Trimodal Terminal Brussels door onze logistieke groep, is het aanbieden van opslagmogelijkheden een belangrijke troef voor de verdere uitbouw van de inland terminal. Samen met de Haven van Brussel willen we op deze manier de opportuniteiten binnen de haven verder ontplooien en de Brusselse logistieke activiteiten uitbreiden.”

Dit project past in de visie en duurzaamheidsambities van Montea voor het ontwikkelen van en investeren in zowel multimodale hubs als stadsdistributiecentra nabij belangrijke steden. Dit ‘Walk the Talk’ principe geldt ook voor gelijkaardige projecten als Blue Gate te Antwerpen, Amazon te Amsterdam en de site te Vorst ten zuiden van Brussel.” Peter Demuynck, Chief Commercial Officer Montea

Slimme multimodale logistieke goederenstromen

De Haven van Brussel onderstreept met dit partnership het belang van de combinatie van slimme multimodale logistieke stromen van goederen met grote toegevoegde waarde en met duurzame last mile beleveringen voor het centrum van Brussel. De samenwerking tussen voormelde drie partners moet leiden tot een aanzienlijke reductie in CO2 uitstoot en betere toekomstige mobiliteit in Brussel.

Alfons Moens, CEO van de Haven van Brussel licht toe: “De Haven van Brussel feliciteert Montea met de verwerving van een logistiek gebouw dat strategisch gelegen is in de voorhaven, op een site verbonden met spoor en waterweg. De komst van een grote vastgoedspeler gespecialiseerd in logistiek vastgoed zal ongetwijfeld een grote meerwaarde betekenen voor de duurzame ontwikkeling van deze site en wij wensen Montea uitdrukkelijk te danken voor de aangegane verbintenis om spoor- en watergebonden trafieken te ontwikkelen op deze site. Montea zal de eerste 10 jaar Van Moer Group als huurder van het gebouw verwelkomen, waardoor een sterke synergie ontstaat met de nabijgelegen containerterminal Trimodal Terminal Brussels die recent ook door Van Moer Group werd overgenomen.”