Share

De algemene vergadering van Montea Management NV van 17 mei 2022 benoemt Lieve Creten als nieuwe onafhankelijke bestuurder.