Share

Highlights Q1 2020

  • EPRA resultaat van € 12,5 miljoen over Q1 2020 (+16% t.o.v. Q1 2019)
  • EPRA resultaat per aandeel van € 0,79 (stabiel t.o.v. 2019 door een stijging van het gewogen gemiddeld aantal aandelen met 16%)
  • Met een schuldratio van 39% getuigt de geconsolideerde balans van Montea van een sterke solvabiliteit. Daarnaast zijn de portefeuille KPI’s zoals een bezettingsgraad van 99,3% en een resterende looptijd van de huurcontracten tot eerste vervaldag van 7,8 jaar alsook een kwalitatieve en gediversifieerde klantenportefeuille, een waardevolle troef om de huidige crisis aan te pakken. Montea herbevestigt het voorstel tot uitkering van een bruto dividend van € 2,54 per aandeel in het tweede trimester van 2020

Vooruitzichten en update Covid-19

Montea herbevestigt de ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien met ca. € 300 miljoen in 2020 en 2021, wat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van € 1.450 miljoen tegen eind 2021 à 65% van deze groei (€ 194 miljoen) werd reeds geïdentificeerd.

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en (de resultaten van) de genomen maatregelen om het virus in te dijken zouden mogelijks een impact kunnen hebben op de financiële prestaties van Montea in 2020. Op basis van de huidige kennis en rekening houdend met de gevolgen van de crisis verwacht Montea voor 2020:

  • een groei van het EPRA resultaat per aandeel naar €3,44 (+5% t.o.v. 2019)
  • een stijging van het dividend per aandeel in lijn met de groei van EPRA resultaat per aandeel, hetzij met 5% t.o.v. 2019 van € 2,54 naar € 2,67, op basis van een pay-out ratio van 80%