Share

EPRA resultaat van € 7,2 miljoen in Q1 2017 bestaande uit:

  • een resultaat op recurrente basis van € 5,1 miljoen
  • € 1,2 miljoen éénmalige verbrekingsvergoeding ontvangen van SAS Automotive
  • € 0,9 miljoen provisie voor ontvangen éénmalige vergoeding gelinkt aan de oplevering van het pand verhuurd aan DHL Aviation nv

EPRA resultaat per aandeel van € 0,73 per aandeel in Q1 2017

Operationele marge bedraagt uitzonderlijk 95,4% eind Q1 2017 of 86,4% zonder bovenvermelde éénmalige vergoedingen

Bezettingsgraad van 95,3% eind Q1 2017

Gemiddelde looptijd van de contracten op eerste vervaldatum van 7,8 jaar eind Q1 2017

Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 2,8% tot € 556 miljoen ten opzichte van € 552 miljoen eind 2016

Schuldgraad van 52,7% eind Q1 2017 – Gemiddelde looptijd financieringen van 5,2 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,6 jaar

Vooruitzichten 2017:

  • Vastgoedportefeuille groeit naar € 650 miljoen
  • Bezettingsgraad blijft boven 95% - Duurtijd contracten bedraagt gemiddeld meer dan 7 jaar
  • Operationele marge van 89% op jaarbasis
  • Ambitie om het EPRA resultaat per aandeel te laten stijgen met 5%