Share
 • EPRA resultaat van € 25,2 miljoen over 9 maanden 2018, een stijging van 27% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • EPRA resultaat per aandeel van € 2,08 gestegen met 10% ten opzichte van 9 maanden 2017
 • Operationele marge bedraagt 92,7% over de eerste 9 maanden 2018
 • Bezettingsgraad van 97,9% eind Q3 2018 ten opzichte van 96,6% eind Q2 2018
 • Gemiddelde looptijd van de contracten tot eerste vervaldatum van 8,6 jaar ten opzichte van 7,4 jaar eind Q2 2018
 • Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 10% tot € 872 miljoen ten opzichte van € 793 miljoen eind Q2 2018. In 2018 steeg de vastgoedportefeuille met € 153 miljoen of 21% ten opzichte van eind Q4 2017
 • Schuldgraad van 51,2% eind Q3 2018 – Gemiddelde looptijd financieringen 4,6 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,4 jaar
 • Vooruitzichten 2018:
  • EPRA resultaat per aandeel groeit met meer dan 10% over 2018
  • Vastgoedportefeuille stijgt tegen jaareinde boven € 900 miljoen
  • Bezettingsgraad > 98% eind 2018 - Boven de jaarlijks vooropgestelde ambitie van 95%
  • Gemiddelde duurtijd huurcontracten op eerste vervaldag > 8 jaar eind 2018 - Boven de vooropgestelde doelstelling van 7 jaar
  • Operationele marge van 92% op jaarbasis