Share
 • EPRA resultaat van € 19,8 miljoen over de eerste 9 maanden 2017 bestaande uit:
  • een resultaat op recurrente basis van € 17,6 miljoen
  • € 1,3 miljoen éénmalige verbrekingsvergoeding ontvangen van SAS Automotive in Q1 2017
  • € 0,9 miljoen éénmalige vergoeding ontvangen gelinkt aan de oplevering van het pand verhuurd aan DHL Aviation
 • EPRA resultaat per aandeel van € 1,90 over de eerste 9 maanden 2017
 • Operationele marge bedraagt uitzonderlijk 96,2% over de eerste 9 maanden 2017 of 92,9% zonder bovenvermelde éénmalige vergoedingen
 • Bezettingsgraad van 95,6% eind Q3 2017
 • Gemiddelde looptijd van de contracten tot eerste vervaldatum van 7,5 jaar
 • Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 2% tot € 631 miljoen t.o.v. € 617 miljoen eind Q2 2017
 • Schuldgraad van 50,6% eind Q3 2017 – Gemiddelde looptijd financieringen 5,1 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,1 jaar
 • Vooruitzichten 2017: Door het succesvolle acquisitie- en ontwikkelingsbeleid, stelt Montea haar groeidoelstelling voor 2017 bij van € 650 miljoen naar € 700 miljoen. Hierdoor stijgt het verwachte epra resultaat over het gehele jaar van € 26 miljoen naar ruim € 26,5 miljoen. Ondanks de kapitaalverhoging van € 68 miljoen verwacht Montea een minimum EPS groei van 4% te realiseren. de bezettingsgraad zal naar verwachting boven 95% blijven en de operationele marge boven 90%.