Share

Halfjaarlijks financieel verslag van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot de periode van 01/01/2019 t/m 30/06/2019

 • EPRA resultaat van € 24,2 miljoen over H1 2019 (+ 51% t.o.v. H1 2018)
 • EPRA resultaat per aandeel van € 1,65 over H1 2019 (+ 22% t.o.v. H1 2018)
 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt met € 192,3 miljoen of 21% t.o.v. eind 2018
 • Sterke portefeuillefundamentals met een bezettingsgraad van 98,7 % eind Q2 2019 en gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten op eerste vervaldatum van 8,2 jaar (exclusief looptijd certificaten zonnepanelen)
 • Gemiddelde financieringskost van 2,2% over H1 2019 bij een indekkingsgraad van 93% op 30 juni 2019
 • Schuldratio van 41,5 % eind Q2 2019
 • EPRA NAV per aandeel van € 40,8 (+ 18% t.o.v. Q4 2018)

Vooruitzichten 2019:

 • Groei van het EPRA resultaat per aandeel richting € 3,25 (+ 10% t.o.v. 2018)
 • Groei van het dividend per aandeel in lijn met de groei van het EPRA resultaat per aandeel richting € 2,50(+ 10%t.o.v. 2018), op basis van een pay-out ratio van 80%
 • Na verkoop distributiecentrum te ’s Heerenberg twv € 24 miljoen in Q3 2019, blijft het de ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien boven € 1,1 miljard
 • Bezettingsgraad blijft boven 97,5% - Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten op eerste vervaldag van meer dan 7,5 jaar
 • Gemiddelde kost van de schuld van 2,2% bij een indekkingsgraad van >90%