Share
 • EPRA resultaat van € 13 MILJOEN over H1 2017 bestaande uit:
  • een resultaat op recurrente basis van € 10,8 miljoen
  • € 1,3 miljoen éénmalige verbrekingsvergoeding ontvangen van SAS Automotive
  • € 0,9 miljoen éénmalige vergoeding ontvangen gelinkt aan de oplevering van het pand verhuurd aan DHL Aviation nv
 • EPRA resultaat per aandeel van € 1,31 per aandeel over H1 2017
 • Operationele marge bedraagt uitzonderlijk 95,9 % over H1 2017 of 90,9 % zonder bovenvermelde éénmalige vergoedingen
 • Bezettingsgraad van 95,8 % eind Q2 2017
 • Gemiddelde looptijd van de contracten tot eerste vervaldatum van 7,8 jaar
 • Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 11% tot € 617 miljoen ten opzichte van € 552 miljoen eind 2016
 • Schuldgraad van 56,9 % eind Q2 2017 – Gemiddelde looptijd financieringen van 5,3 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,2 jaar
 • Vooruitzichten 2017
  • Vastgoedportefeuille groeit naar € 650 miljoen
  • Bezettingsgraad boven 95% - Duurtijd huurcontracten blijft boven 7 jaar
  • Operationele marge van 89% op jaarbasis
  • EPRA resultaat 2017 stijgt naar € 26 miljoen