Share

Highlights H1 2020:

 • Montea breidt activiteiten uit naar Duitsland via samenwerking met Duitse IMPEC Groep
 • EPRA resultaat van € 27,3 miljoen over H1 2020 (+ 13% t.o.v. H1 2019)
 • EPRA resultaat per aandeel van € 1,72 over H1 2020 (+ 5% t.o.v. H1 2019)
 • Met een schuldratio van 39,6% getuigt de geconsolideerde balans van een sterke solvabiliteit. Daarnaast zijn de portefeuille KPI’s zoals een bezettingsgraad van 99,3% en een resterende looptijd van de huurcontracten tot eerste vervaldag van 7,7 jaar, alsook een kwalitatieve en gediversifieerde klantenportefeuille, een waardevolle troef om de huidige crisis aan te pakken.
 • Op 30 juli 2020 heeft Montea 99% van de verschuldigde huurgelden van het tweede trimester 2020 en 98% van de verschuldigde huurgelden van het derde trimester 2020 ontvangen.

Vooruitzichten 2020 en update COVID-19:

 • Montea herbevestigt de ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien met ca. € 300 miljoen in 2020 en 2021, wat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van € 1.450 miljoen tegen eind 2021. 70% van deze groei (€ 209 miljoen) werd reeds geïdentificeerd.
 • De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en (de resultaten van) de genomen maatregelen om het virus in te dijken, zouden mogelijk een impact kunnen hebben op de financiële prestaties van Montea in 2020. Op basis van de huidige kennis en rekening houdend met de gevolgen van de crisis, verwacht Montea voor 2020:
  • een groei van het EPRA resultaat per aandeel naar € 3,44 (+5% t.o.v. 2019)
  • een stijging van het dividend per aandeel in lijn met de groei van EPRA resultaat per aandeel, hetzij met 5% t.o.v. 2019 van € 2,54 naar € 2,67 op basis van een pay-out ratio van 80%.

Jo De Wolf over een uitdagende eerste jaarhelft 2020