Share

Montea heeft deze ochtend de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend dat werd aangeboden aan haar aandeelhouders vastgesteld. Het maatschappelijk kapitaal van Montea werd verhoogd met € 4.913.618,00 (en de uitgiftepremie met € 13.090.765,60); in totaal een versterking van het eigen vermogen met € 18.004.383,60 door de uitgifte van 241.100 nieuwe aandelen en dit in het kader van het toegestane kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal van Montea wordt thans vertegenwoordigd door 16.023.694 aandelen. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 15 juni 2020, tot de verhandeling op Euronext Brussel en Parijs toegelaten worden.

Hierdoor werden deze ochtend voor beurs bij notariële akte 241.100 nieuwe aandelen uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van € 18.004.383,60 (€ 4.913.618,00 in kapitaal en € 13.090.765,60 in uitgiftepremie) en dit in het kader van het toegestane kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 15 juni 2020 tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Paris toegelaten worden.

Het maatschappelijk kapitaal van Montea zal derhalve voortaan vertegenwoordigd zijn door 16.023.694 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald. Het netto totaal uit te keren bedrag bedraagt € 10.029.778,01.

Met 64,22% van de dividenden die worden omgezet in nieuwe aandelen geven de aandeelhouders een sterk signaal. Zij bevestigen in deze uitdagende tijden hun vertrouwen in Montea en ondersteunen de verdere groei via innovatieve ontwikkelingen in België, Nederland en Frankrijk.” Jo De Wolf, Chief Executive Officer.

Met 64,22% van de dividenden die worden omgezet in nieuwe aandelen geven de aandeelhouders een sterk signaal. Zij bevestigen in deze uitdagende tijden hun vertrouwen in Montea en ondersteunen de verdere groei via innovatieve ontwikkelingen in België, Nederland en Frankrijk.

Jo De Wolf
CEO Montea

Op maandag 15 juni 2020 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.

  • Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 241.100 nieuwe aandelen voor een totale uitgifteprijs van € 18.004.383,60 (€ 4.913.618,00 in kapitaal en € 13.090.765,60 in uitgiftepremie), bedraagt het totale geplaatste kapitaal van Montea vanaf 11 juni 2020 € 326.561.810,51. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 16.023.694 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.