Share

Ingevolge het openbaar aanbod tot inschrijving op 2.847.708 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht ten belope van maximum EUR 160.041.189,60[1], bedraagt het totale kapitaal van Montea per 5 maart 2019 EUR 319.200.554,51. Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 15.662.400 aandelen die genoteerd zijn op zowel Euronext Brussels als Euronext Paris.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (kennisgevingen in geval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van Montea bepalen de drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting op 3%, 5% en elk veelvoud van 5% van het totaal aantal der bestaande stemrechten.