Share

Ingevolge het openbaar aanbod tot inschrijving op 1.658.647 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht ten belope van maximum EUR 68.004.527[1], bedraagt het totale kapitaal van Montea per 26 september 2017 EUR 236.623.450. Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 11.610.531 aandelen welke genoteerd zijn op zowel Euronext Brussels als Euronext Paris.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de wettelijke drempel van 5% of een meervoud van 5% (transparantiereglementering). Montea heeft een bijkomende statutaire drempel van 3% inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

1 Zie persberichten van 13 september 2017 en 22 september 2017.