Share

Montea heeft de op 27 september 2017, respectievelijk 28 september 2017 gedateerde transparantiekennisgevingen ontvangen waaruit het volgende blijkt:

 • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (de moedervennootschap van onder meer Belfius Insurance NV) bezit nu via dochtervennootschappen, ingevolge het feit dat ze niet heeft ingeschreven op de recente kapitaalverhoging van Montea, 8,76% van de stemrechten van Montea. Zij heeft dus de deelnemingsdrempel van 10% onderschreden.
 • Vitrufin NV (de moedervennootschap van onder meer Ethias NV) bezit nu via dochtervennootschappen, ingevolge de verwerving van aandelen op 26 september 2017, 5,23% van de stemrechten van Montea. Zij heeft dus de deelnemingsdrempel van 5% overschreden.

Detail van de kennisgevingen

a) De op 27 september 2017 gedateerde kennisgeving van Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving: passieve drempelonderschrijding
 • Kennisgeving door een moedervennootschap of een vennootschap die de controle heeft
 • Kennisgevingsplichtige persoon: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV
 • Transactiedatum: 26 september 2017
 • Onderschreden drempel: 10 %
 • Noemer: 11.610.531
 • Details van de kennisgeving: Belfius Insurance NV heeft 703.417 aandelen Montea en Belfius Insurance Finance NV heeft 313.929 aandelen Montea
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, handelend in eigen naam maar voor rekening van de Belgische Staat, controleert Belfius Bank NV, welke op haar beurt de moedervennootschap is van Belfius Insurance NV. Deze laatste controleert Belfius Insurance Finance NV

b) De op 28 september 2017 gedateerde kennisgeving van Vitrufin NV bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving: verkrijging van aandelen
 • Kennisgeving door een moedervennootschap of een vennootschap die de controle heeft
 • Kennisgevingsplichtige persoon: Vitrufin NV
 • Transactiedatum: 26 september 2017
 • Overschreden drempel: 5 %
 • Noemer: 11.610.531
 • Details van de kennisgeving: Ethias NV heeft 570.922 aandelen Montea en Ethias Sustainable Investment
 • Fund NV heeft 36.208 aandelen Montea
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Ethias Sustainable Investment Fund NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ethias NV, welke op haar beurt rechtstreeks wordt gecontroleerd door Vitrufin NV

Dit persbericht kan op de website van Montea worden geraadpleegd via deze link www.montea.com/nl/newsroom . De kennisgevingen kunnen op de website van Montea worden geraadpleegd via deze link www.montea.com/nl/investor-relations/corporate-information.