Share

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet): nieuwe noemer.

Ingevolge de fusie door overneming met Bornem Vastgoed NV werd het kapitaal van Montea Comm.VA als overnemende vennootschap verhoogd met EUR 1.915,72 en werden er 188 nieuwe aandelen uitgegeven. Het totale geplaatste kapitaal van Montea bedraagt per 21 mei 2019 EUR 319.202.470,23. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 15.662.588 volledig volgestorte gewone aandelen die genoteerd zijn op zowel Euronext Brussels als Euronext Paris.

Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (kennisgevingen in geval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van Montea bepalen de drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting op 3%, 5% en elk veelvoud van 5% van het totaal aantal der bestaande stemrechten.