Share

Bijeenroeping algemene vergadering op 19 mei 2020 – Specifieke modaliteiten in het kader van Covid-19

De aandeelhouders van Montea Comm. VA worden in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering van Montea Comm. VA zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2020 om 10u.

Alle documenten alsmede de praktische modaliteiten betreffende de jaarlijkse algemene vergadering zijn online beschikbaar op www.montea.com. Omwille van het Coronavirus Covid-19 lijkt het de vennootschap aangewezen om te vermijden dat aandeelhouders fysiek deelnemen aan deze Algemene Vergadering.

Derhalve zal de vennootschap gebruik maken van de mogelijkheid geboden door artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie en geen fysieke toegang te bieden tot de vergadering.