Share

Solide resultaten op basis van een groei van de portefeuille met € 193 miljoen (+ 27%) over het boekjaar 2018:

  • EPRA resultaat stijgt naar € 2,95 per aandeel, een stijging van 14% t.o.v. 2017 (€ 2,58)
  • Voorstel bruto dividend van € 2,26 per aandeel, een stijging van 4% t.o.v. 2017 (€ 2,17)
  • Reële waarde van de vastgoedportefeuille van € 912 miljoen, een groei van € 193 miljoen of 27% t.o.v. 2017 (€ 719 miljoen)
  • Sterke portefeuillefundamentals met een bezettingsgraad van 99,1% en gemiddelde looptijd van de huurcontracten op eerste vervaldag van 8,5 jaar (exclusief looptijd certificaten zonnepanelen)
  • Schuldratio van 51,3% op 31 december 2018 (stijging naar 53,5% per 1/01/2019 n.a.v. inwerkingtreding IFRS 16)

Vooruitzichten 2019:

  • Groei van het EPRA resultaat per aandeel met 5%
  • Groei van het dividend per aandeel in lijn met de groei van EPRA resultaat per aandeel, hetzij 5%, op basis van een pay-out ratio van 80%
  • Vastgoedportefeuille groeit met € 177,5 miljoen - waarvan 83% of € 147,5 miljoen reeds geïdentificeerd - naar € 1,09 miljard
  • Bezettingsgraad blijft boven 97,5%. Gemiddelde looptijd huurcontracten op eerste vervaldag van meer dan 7,5 jaar
  • Verdere verlaging van de gemiddelde kost van de schuld naar 2,4%