Share

SOLIDE RESULTATEN OP BASIS VAN EEN GROEI VAN DE PORTEFEUILLE MET € 167 MILJOEN (+ 30%) OVER HET BOEKJAAR 2017:

  • EPRA resultaat per aandeel van € 2,58 t.o.v. € 2,47 in 2016, een stijging met 4,5%
  • Voorstel bruto dividend van € 2,17 per aandeel t.o.v. € 2,11 in 2016, een stijging met 3%
  • Stijging van de reële waarde van de vastgoedportefeuille van € 552 miljoen tot € 719 miljoen in 2017, een groei van € 167 miljoen of 30%
  • Gemiddelde looptijd van de huurcontracten op eerste vervaldag van 7,5 jaar
  • Schuldgraad van 51,9% – Gemiddelde looptijd financieringen van 5,5 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,7 jaar

Vooruitzichten 2018:

  • EPRA resultaat per aandeel groeit met 5% / Dividend per aandeel groeit met 3%
  • Vastgoedportefeuille stijgt boven € 800 miljoen
  • Bezettingsgraad blijft boven 95% - duurtijd contracten bedraagt gemiddeld meer dan 7 jaar
  • Operationele marge van 92% op jaarbasis