Share

Montea heeft via een persbericht gisteren na beurs bekend gemaakt dat ze een terrein van 47,9 ha op bedrijventerrein De Kellen in Tiel zal verwerven en dat deze transactie deels gefinancierd zal worden door middel van een inbreng in natura van de schuldvordering van De Kellen B.V. op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopprijs in het kapitaal van Montea Comm.VA.

Deze ochtend werd Montea in kennis gesteld van de ondertekening van koopovereenkomsten door enerzijds De Kellen B.V. en anderzijds respectievelijk Ethias NV, Federale Verzekering Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, Belfius Insurance NV, Constructiv Fonds voor Bestaanszekerheid en Patronale Life NV (allen reeds bekende aandeelhouders van Montea Comm. VA) aangaande nieuwe aandelen Montea. De eigendom van deze betreffende nieuwe aandelen zal overgaan van De Kellen B.V naar respectievelijk Ethias NV, Federale Verzekering Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, Belfius Insurance NV, Constructiv Fonds voor Bestaanszekerheid en Patronale Life NV (ieder voor het door hen gecontracteerde aantal aandelen) vlak na de uitgifte van deze nieuwe aandelen ingevolge de verwezenlijking van de inbreng in natura in het kapitaal van Montea Comm.VA.