Share

Versterking van het eigen vermogen met € 8.726.304,78 (kapitaal + uitgiftepremie) dat zal aangewend worden voor de financiering van de verdere groei van de vastgoedportefeuille

Ter ondersteuning van de verdere groei van Montea, heeft de statutaire zaakvoerder de aandeelhouders opnieuw een keuzedividend aangeboden. In totaal werd 54% van de coupons nr. 18 (die het dividend van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017 vertegenwoordigen) en 62% van de coupons nr. 19 (die het dividend van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Hierdoor zullen later vandaag bij notariële akte, 203.838 nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van € 8.726.304,78 (€ 4.154.232,73 in kapitaal en € 4.572.072,05 in uitgiftepremie) en dit in het kader van het toegestaan kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 8 juni 2018 tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Parijs toegelaten worden.

Het maatschappelijk kapitaal van Montea zal derhalve vanaf 7 juni 2018 vertegenwoordigd worden door 12.017.476 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald. Het netto totaal uit te keren bedrag (inclusief het cashcomponent voor de aandeelhouders die wel inschreven op nieuwe aandelen) bedraagt € 7.017.647,52.

Op vrijdag 8 juni 2018 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.