Share
  • Montea lanceerde op 14 september 2017 een openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 1.658.647 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbare toewijzingsrechten voor een maximaal bedrag van EUR 68.004.527
  • De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 41 per nieuw aandeel
  • Inschrijvingsratio: 6 onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op 1 nieuw aandeel
  • Inschrijving op 90,9% van de nieuwe aandelen (1.508.040 aandelen) door de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten
  • Inschrijving op 150.607 nieuwe aandelen door uitoefening van scrips
  • Netto-opbrengst niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten, bedraagt EUR 0,68 per coupon nr. 17
  • Realisatie van de kapitaalverhoging, betaling van inschrijvingsprijs en de levering van de nieuwe aandelen voorzien op 26 september 2017
  • Toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel en Euronext Parijs voorzien op 26 september 2017

Aalst, 22 september 2017 (13u15) – Montea Comm. VA kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging en de succesvolle private plaatsing van de scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders zich nu verbonden hebben om in te schrijven op 100% van de openbare aanbieding.

Vandaag, 22 september 2017, werden de 903.644 niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten (scrips) te koop aangeboden aan institutionele investeerders via een procedure van versnelde private plaatsing van scrips. De investeerders die deze scrips aankopen, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven voor 150.607 nieuwe aandelen aan een inschrijvingsprijs van EUR 41 per aandeel. De bruto opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogd maximum van EUR 68.004.527 en de netto-opbrengst van het Aanbod bedraagt ongeveer EUR 67 miljoen (na aftrek van geraamde kosten en uitgaven).

Els Vervaecke, CFO: “De Raad van Bestuur en het management zijn verheugd dat de operatie succesvol verlopen is. Wij wensen onze bestaande en nieuwe aandeelhouders te bedanken voor het gestelde vertrouwen.”

De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten, bedraagt EUR 0,68 per coupon nr. 17. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn en uitbetaald worden vanaf 29 september 2017. Indien de netto-opbrengst minder bedraagt dan EUR 0,01 per scrip, zal deze niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten, maar zal deze worden overgedragen aan Montea.

De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel en Euronext Parijs worden verwacht plaats te vinden op 26 september 2017. Na deze verrichting zal het aantal aandelen Montea in omloop stijgen van 9.951.884 naar 11.610.531.

ING België en KBC Securities traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van Montea Comm. VA en er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder.

Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van Montea Comm VA mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van onherleidbare toewijzingsrechten, scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van onherleidbare toewijzingsrechten, scrips en inschrijving op of aankoop van aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten of scrips zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Montea Comm. VA is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Montea Comm. VA.