Share
  • Montea lanceerde op 14 september 2017 een openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 1.658.647 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbare toewijzingsrechten voor een maximaal bedrag van EUR 68.004.527
  • De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 41 per nieuw aandeel
  • Inschrijvingsratio: 6 onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op 1 nieuw aandeel
  • Inschrijving op 90,9% van de nieuwe aandelen (1.508.040 aandelen) door de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten
  • Versnelde private plaatsing van 903.644 scrips die zal plaatsvinden op 22/09/2017
  • De resultaten van de verkoop van de scrips, de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging en het bedrag, dat desgevallend zal toekomen aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten zullen op 22 september 2017 via een persbericht bekend worden gemaakt
  • Montea heeft op 22 september 2017 de schorsing van de verhandeling van het aandeel op de gereglementeerde markten Euronext Brussels en Euronext Parijs gevraagd tot na de bekendmaking van de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging

Aalst, 22 september 2017 (10u30) – Montea Comm. VA kondigt aan dat ze, in verband met haar openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 1.658.647 nieuwe aandelen tegen EUR 41 per aandeel, inschrijvingen heeft ontvangen voor 1.508.040 nieuwe aandelen via de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten (6 onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op 1 nieuw aandeel). Dit vertegenwoordigt een opname van 90,9% van het aanbiedingsbedrag van maximaal EUR 68.004.527.

De inschrijvingsperiode met onherleidbare toewijzingsrechten eindigde op donderdag 21 september 2017. De 903.644 onherleidbare toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend gedurende de inschrijvingsperiode, zullen onder de vorm van scrips te koop worden aangeboden in het kader van een versnelde private plaatsing voorbehouden aan institutionele investeerders, die plaats zal vinden op 22 september 2017.

De kopers van deze scrips kunnen op de nog beschikbare nieuwe aandelen inschrijven en zich zodoende onherroepelijk verbinden tegen dezelfde voorwaarden als tijdens de inschrijvingsperiode met onherleidbaar toewijzingsrecht: 1 nieuw aandeel aan EUR 41 per aandeel tegen 6 onherleidbare toewijzingsrechten in de vorm van scrips. De netto opbrengst van de verkoop van de scrips, na aftrek van de kosten, wordt door Montea ter beschikking gesteld aan de houders van coupon nr. 17 die hun onherleidbare toewijzingsrechten niet hebben uitgeoefend of overgedragen tijdens de inschrijvingsperiode en wordt aan hen uitbetaald bij afgifte van coupon nr. 17 vanaf 29 september 2017. Indien de netto-opbrengst minder bedraagt dan EUR 0,01 per scrip, zal deze niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten, maar zal deze worden overgedragen aan Montea.

De verhandeling van de aandelen in Montea op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en Euronext Parijs wordt vandaag, 22 september 2017, op vraag van Montea geschorst vanaf de opening van de beurs en dit tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het aanbod (dus met inbegrip van de resultaten van de private plaatsing van de scrips) dat later vandaag op de website van Montea en via de pers zal verschijnen.

De resultaten van de verkoop van scrips en de eindresultaten van het openbaar aanbod tot inschrijving zullen via een persbericht bekendgemaakt worden, in principe op vrijdag 22 september 2017.

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van Montea Comm. VA en er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder.

Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van Montea Comm VA mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van onherleidbare toewijzingsrechten, scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van onherleidbare toewijzingsrechten, scrips en inschrijving op of aankoop van aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten of scrips zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Montea Comm. VA is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Montea Comm. VA.