Share

Start 1ste ontwikkeling van ca 21.400 m² op LogistiekPark A12 te Waddinxveen (NL); Isero IJzerwaren BV ondertekent voor een ruimte van ca 12.800 m² een 15-jarige triple-net huurovereenkomst.

In 2017 ondertekenden Wayland Real Estate en Montea een overeenkomst voor de ontwikkeling van “LogistiekPark A12”, een plangebied van 206.000 m² waarop meer dan 130.000 m² logistiek vastgoed ontwikkeld kan worden. Montea maakt de ontwikkeling bekend van een eerste project van ca 21.400 m² warehouse inclusief kantoren en mezzanine op LogistiekPark A12 te Waddinxveen.

Isero IJzerwarengroep BV tekent een 15 jarige triple-net huurovereenkomst voor ca 12.800 m²

Met Isero IJzerwarengroep BV werd een 15 jarige triple net huurovereenkomst afgesloten voor ca 12.800 m². De Isero IJzerwarengroep is groothandel voor bouwbeslag, gereedschap, bevestigingsmiddelen, werkkleding en PBM's in Nederland. Tot de Isero IJzerwarengroep behoren Gerritse IJzerwaren, Breur Ceintuurbaan, Van der Winkel, Probin Kaatsheuvel en Pijnenburg Bouw en Industrie (www.isero.nl). Het resterende gedeelte van ca 8.600 m² is nog beschikbaar voor verhuur.

Het nieuwe build-to-suit project zal naar verwachting tegen mei 2019 operationeel zijn.

Hylcke Okkinga, directeur Nederland voor Montea: “Deze ontwikkeling voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen en is een fantastische toevoeging aan onze portefeuille: een kwalitatieve huurder én een top locatie.”

Bert Bunschoten, algemeen directeur Isero IJzerwarengroep: “Met dit nieuwe distributiecentrum kunnen we onze logistiek integreren en onze verdere groeiambities realiseren. Verder kunnen we onze nieuwe webshop beter ondersteunen en bouwen aan één organisatie met alle ondersteunende diensten op één locatie”.

Start ontwikkeling voor DocMorris van een uitbreiding van >20.000 m² aan de bestaande vestiging in Heerlen (NL). DocMorris tekent voor de uitbreiding een triple-net vaste huurovereenkomst van 15 jaar.

In september 2014 ontwikkelde Montea samen met Bouwbedrijf Van de Ven een gebouw op maat voor DocMorris van ca 15.500 m² op het bedrijventerrein Avantis in Heerlen (NL), gelegen op de grens van Nederland met Duitsland.

Vandaag ondertekenden DocMorris en Montea een overeenkomst voor de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum aanpalend aan de huidige site te Heerlen (NL). Op het terrein zal in totaal >20.000 m² aan warehouse en kantoren worden ontwikkeld. Deze uitbreiding zal met een verbindingsgang verbonden worden met de bestaande site, die na ontwikkeling in totaal ca. 35.500 m² zal omvatten.

DocMorris N.V. en Montea ondertekenden voor de uitbreiding een huurovereenkomst met een vaste duurtijd van 15 jaar. DocMorris is het bekendste apotheekmerk in Duitsland en tevens Europa's grootste postorder-apotheek. (www.docmorris.de).

In november 2018 wordt gestart met de bouw van het nieuwe build-to-suit project dat naar verwachting zal opgeleverd worden in Q3 2019.

Olaf Heinrich, CEO DocMorris: "We zijn verheugd dat we opnieuw met Montea als partner kunnen samenwerken voor de uitbreiding van onze logistieke gebouwen. Dit nieuwbouwproject zal gerealiseerd worden conform de nieuwe efficiëntie standaarden in de apotheekmarkt. Zodoende creëren we ruimte voor verdere groei en uitbreiding van onze leidende marktpositie in Europa".

Positieve impact van deze ontwikkelingen op de belangrijkste objectieven van Montea.

Samen vertegenwoordigen de beide ontwikkelingen een investeringswaarde van € 45 miljoen, waardoor Montea nu reeds het overzicht heeft de portefeuille in 2019 te doen groeien naar € 875 miljoen. Gezien de looptijd van 15 jaar, zullen deze contracten de gemiddelde looptijd van > 8 jaar op eerste vervaldag verder verbeteren. Het aandeel van het Nederlandse vastgoed in Montea zal bij oplevering stijgen naar 40%.

Bij volledige verhuring bedraagt het aanvangsrendement 6,75% en stijgt het huurinkomen met € 3 miljoen.