Share

Bekendmaking van de resultaten van de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020

Gisteren vond de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Montea plaats en keurden de aandeelhouders onder meer de volgende voorstellen goed:

  • De omzetting van de huidige rechtsvorm van Montea van een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) met een statutaire zaakvoerder, in een naamloze vennootschap (NV) met enige bestuurder (zijnde Montea Management NV). Deze omzetting kent ingang op 9 november 2020. De statuten van Montea werden eveneens aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
  • Wijziging van het voorwerp van Montea om te kunnen inspelen op zowel recente (vb. PPS projecten) als eventuele toekomstige wijzigingen in de GVV Wet; en
  • De hernieuwing van de bevoegdheden toegekend destijds aan de statutaire zaakvoerder inzake de inkoop en inpandneming van eigen aandelen met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Notulen

De volledige notulen van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van Montea (www.montea.com/investor-relations/nl/corporate-documents).