Share

Antoine Geerinckx : “Je passie kunnen combineren met waar je goed in bent is het recept om op alle vlakken succesrijk te zijn.”

Antoine Geerinckx, de oprichter van CO2Logic, was de eerste gast van de podcastreeks “Voorbij de vergadertafel” waarin CEO Jo De Wolf een wandeling maakt met iemand die op één of andere manier een professionele relatie heeft met Montea. We vatten zijn belangrijkste inzichten even samen.

Al vijftien jaar is Antoine Geerinckx, een kind van de zee, bezig met luchtvervuiling en wat we eraan kunnen doen. Zijn bedrijf CO2Logic, dat zich specialiseert in het meten en reduceren van de CO2-uitstoot bij organisaties verkocht hij onlangs aan het Zwitserse South Pole, maar ook via andere initiatieven zoals Airscan, Go Forest en Earth Funders, staat pragmatische actie om iets te doen aan de grote problemen in de wereld centraal in zijn denken en vooral in zijn handelen.

Contact met de natuur

“Omdat ik aan zee opgroeide en heel veel tijd heb doorgebracht bij mijn grootvader die aan duurzaam bosbeheer deed, ben ik altijd al gefascineerd geweest door de enorme rijkdom van de natuur. En door wat ze ons te bieden heeft. In het water van de zee gaan bijvoorbeeld, doet altijd iets. Ik heb nog nooit een kind in de zee zien gaan dat niet onmiddellijk een grote glimlach op het gezicht toverde. Dat is toch enorm fascinerend; Net zoals het feit dat je enorm veel energie krijgt als je voor het begin van de dag even vijf minuutjes met je blote voeten in het natte gras van de tuin loopt. Het is eigenlijk zonde dat we op korte tijd ons contact met de natuur helemaal verloren lijken te zijn.”

Meer een doener dan een denker

“Toen rond 2005 het Kyotoprotocol in het nieuws was, ben ik meer en meer beginnen te lezen over wat klimaatwetenschappers toen al publiceerden, maar waar lange tijd weinig of geen aandacht voor was. En ik vroeg me meteen af wat ik zelf kon doen om een bijdrage te leveren tot een wereld met minder luchtvervuiling. Ik moest vaststellen dat er niets beschikbaar was om impact te kunnen hebben. Omdat ik meer een doener ben dan een denker, ben ik dan gestart met CO2Logic. Ook omdat ik besefte dat ik vanuit het architecten- en ingenieursbureau waarvoor ik voordien werkte, niet dezelfde impact kon hebben. Gebouwen spelen weliswaar een belangrijke rol in de klimaatproblematiek, maar dat geldt evenzeer voor onder meer landbouw, logistiek, mobiliteit en afval. Meteen was er ook de wil om er een business van te maken. Er is niets mis mee om je brood te verdienen met een activiteit die uiteindelijk de planeet beter maakt. Integendeel zelfs, hoe succesvoller dergelijke modellen die de planeet helpen restaureren, ook financieel zijn, hoe groter de bijdrage is tot de transitie die nodig is om voor de volgende generaties een gezonde en leefbare wereld te creëren.”

Hoopvol

“De problemen zijn niet min, maar door op alle vlakken samen te werken, is de komende tien jaar nog heel veel mogelijk. Alles is er om de juiste klimaatactie te ondernemen. Dat is hoopgevend. De bankencrisis zette in 2008 een rem op de duurzaamheidsacties. Ik had gevreesd dat de pandemie voor een herhaling van dat scenario zou zorgen, maar dat is niet het geval. Mensen beginnen dankzij de pandemie beter te beseffen dat alles samenhangt. En dat ook de pandemie deels het gevolg was van het gebrek aan respect dat we als mens voor de natuur aan de dag hebben gelegd. De coronacrisis heeft ons gedwongen om vragen te stellen en te reflecteren. Dat heb ik indertijd ook voor mezelf moeten doen. Ik paste niet in het schoolsysteem, moest daardoor naar een andere school en besefte plots dat dit me dwong om op zoek te gaan naar waar ik goed in ben. Dat is ook wat ik de jongeren vandaag aanraad: ga op zoek naar waar je goed in bent en als dat samenvalt met je passie, kan je echt het verschil maken. Iedereen heeft enorm veel potentieel. Daarom wil ik jongeren aanraden nooit het vertrouwen in zichzelf te verliezen en zo snel mogelijk te ontdekken wat ze goed kunnen. Bedrijfsleiders moeten volgens mij in hun evaluaties ook het gesprek aangaan over de echte talenten van de medewerkers. Niet over de zogenaamde werkpunten. Mensen via hun talenten tot volle bloei laten komen, leidt tot wonderlijke resultaten.”