Share

Anja Van Mensel : “Achteraf weet je alles op voorhand. Te veel terugkijken heeft dus geen zin”

Anja Van Mensel, CEO van Studio 100 nam Jo De Wolf voorbij de vergadertafel mee naar Noorderwijk, waar ze geboren en getogen is. Ze spraken tijdens de wandeling met haar hond Tiger over vertrouwen en creativiteit, over weten en niet weten, over erbij horen en er niet bij horen. “Ik wil naïef blijven”, zegt ze als de fraude van de vroegere financiële topman van het bedrijf ter sprake komt. “Ook als dat betekent dat ik daardoor nog eens met mijn kop tegen de muur loop. Ik wil vertrouwen blijven hebben in andere mensen. Want samen van een wit blad vertrekken en uiteindelijk uitkomen op iets dat mag gezien worden door een groot publiek, blijft het allerleukste wat er is.”

Afwijzing

Anja Van Mensel zegt pas op het einde van de wandeling dat haar biologische moeder, die ze ondertussen wel kent, haar kort na de geboorte voor adoptie heeft afgestaan. “Als je dat op een bepaalde leeftijd verneemt, doet je dat toch beseffen dat je, wat daar ook de redenen voor waren, op één of andere manier bent afgewezen door wie je op de wereld gezet heeft. En dat is best wel heftig. In mijn kinderjaren hoorde ik er trouwens ook niet bij. Ik werd niet echt gepest, maar ik mocht gewoon niet meedoen. Ik denk nog redelijk vaak terug aan het kleine meisje dat ik was en dat vanop de vensterbank moest gadeslaan hoe de groep, waar ik zo graag in opgenomen was geweest, zich zonder mij aan het amuseren was. En ik vraag me dan af hoe anders mijn leven had kunnen verlopen, als ik toen mezelf had kunnen zeggen dat het allemaal wel goed zou komen. Mijmeren doe ik meestal bij deze wandeling met de hond door de weiden en de bossen in Noorderwijk. Daar ben ik gegrond en geaard en sta ik in direct contact met de natuur. Want de natuur is wat echt is, de basis, de essentie. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen ergens een nest moet hebben waar hij of zij zich thuis voelt. Je vleugels kan je pas uitslaan vanuit een goed nest.”

Creativiteit en teamwork : het mooiste wat er is

De wandelingen in de natuur van Noorderwijk heeft Anja nodig omdat ze als CEO en directeur content creation van Studio 100 natuurlijk een heel drukke baan heeft. “Ik werk al 17 jaar voor Studio 100 waar ik ooit begonnen ben als producer. Zoals in alle jobs die ik deed, kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden. Uiteindelijk ben ik op de stoel van CEO terechtgekomen. Ik wilde die functie echter enkel opnemen als ik tegelijk ook directeur van de content kon blijven. Samen met anderen van een wit blad vertrekken en iets creëren voor een breed publiek blijft het mooiste wat er is. Zeker als je daar de eindverantwoordelijkheid voor hebt en niet enkel een schakel in de ketting bent. Maar ook organisatie, HR en budgettering zijn bijzonder boeiend. Daar is ook allemaal creativiteit voor nodig net als voor het maken van content. Creativiteit is mijn ogen altijd ergens een zijpad zien om obstakels te vermijden, zodat je altijd kan doorgaan. En die creativiteit is dus even hard nodig in de bedrijfsvoering als in de contentcreatie. Ik kan niet anders dan zeggen dat ik gewoon heel veel dingen heel graag doe.”

Vertrouwen

De job van Anja van Mensel draait heel erg rond vertrouwen. “Ik ben geen controlefreak, maar ik wil wel dat iedereen afspraken nakomt. Afspraken zijn afspraken. Het interesseert me niet of mensen hun werk ’s nachts of overdag doen. Als het resultaat er maar is. Let op ! Ik begrijp heel goed dat altijd iets kan gebeuren waardoor het niet mogelijk is om een afspraak na te komen, maar dan wil ik dat gewoon op voorhand weten en geen smoesjes horen achteraf. Met sommige mensen schrijf ik die afspraken op. Met veel anderen ondertussen niet meer, omdat er een vertrouwensrelatie is ontstaan. Ik zeg ook aan medewerkers dat het mijn bedoeling is om afspraken niet meer te moeten opschrijven. Ik ben ook absoluut geen perfectionist. Als de basis goed zit, ben ik snel enthousiast over wat medewerkers afleveren.” Anja Van Mensel had ook een zeer sterke vertrouwensband met de vroegere financiële directeur van Studio 100 die het bedrijf voor een miljoenenbedrag oplichtte. “Natuurlijk komt zoiets enorm hard binnen”, legt ze uit. “Het klikte bijzonder goed tussen ons. Net voor hij tegen de lamp liep waren we nog samen in Londen en ik betaalde hem nog terug voor de Gin Tonic die hij in de hotelbar voor mij had betaald. Uiteraard heb ik me afgevraagd waarom ik niets gemerkt had. En het antwoord is dan dat ik wellicht iets te naïef ben. Tegelijk heb ik ook besloten om naïef te blijven. Als dat betekent dat ik nog eens met mijn kop tegen de muur loop, dan is dat maar zo. Dat weegt niet op tegen de “high” die je kan ervaren door samen met anderen aan iets moois te werken. Daarom blijf ik graag vanuit vertrouwen met anderen samenwerken. Natuurlijk kan je je vragen blijven stellen, maar ik wil daar allemaal niet te lang bij stil staan. Want dat kost te veel energie. Daarom ben ik ook geen rancuneus iemand. Dat er barsten in iets komen is ook belangrijk om het licht door te laten, zoals Leonard Cohen in één van zijn bekende liedjes zingt.”

Corona heeft de teamspirit niet aangetast

Dat Anja Van Mensel zoveel dingen graag doet, betekent niet dat ze soms ook niet twijfelt. “Dat is toch bij iedereen zo. Op momenten dat ik het allemaal niet weet, loop ik heel hard met een knoop in de maag. Maar als ik éénmaal een beslissing heb genomen, dan gaat die knoop snel weer weg. Want gedane zaken nemen geen keer en gemaakte keuzes ook niet. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om dingen te kunnen loslaten. Afscheid moeten nemen van medewerkers, zoals we als gevolg van corona jammer genoeg hebben moeten doen, blijft dan wel weer bijzonder moeilijk. Mede door mijn ervaringen met afwijzing in mijn kinderjaren, denk ik dat de impact van een ontslag nog te vaak wordt onderschat. Als ik de boodschap aan iemand moet brengen, probeer ik dat altijd op een zo positief mogelijke manier te doen. Ik beeld me dan in hoe ik absoluut niet zou willen dat ik zelf een dergelijke boodschap zou krijgen. Tijdens de coronaperiode hebben we wel gezien dat een aantal mensen tijd namen voor reflectie en ook zelf hebben beslist om totaal iets anders te gaan doen. Zien dat die mensen bij ons bedrijf de basis hebben gelegd voor die keuzes doet ook plezier. Daar heb ik deugd van, net als van de vaststelling bij de teambuidling die we onlangs hebben georganiseerd, dat de team-spirit die kenmerkend is voor dit bedrijf, intact was gebleven, ook al hadden we elkaar anderhalf jaar niet of nauwelijks live gezien. Enkel door met verschillende talenten samen aan een zeel te trekken is het mogelijk om grootse dromen waar te maken.