Share

Filip Moeykens: “Mensen hebben enorm veel veerkracht. De kunst is om die ook professioneel te gebruiken.”

Filip Moeykens, CEO van Patronale Life, de kredietverstrekker op de hypothecaire markt die zich specialiseert in dossiers met een hoger risico, is een rasechte ondernemer die tegelijk blijk geeft van een groot maatschappelijk engagement. “Ik heb me sinds mijn kindertijd al willen engageren en dat doe ik ook vandaag nog. Ik vind dat ik tot een verwende generatie behoor die dankzij mijn ouders en dankzij de maatschappij heeft mogen studeren en professioneel ook kennis heeft kunnen opbouwen. Daarom wil ik ook graag iets terugdoen. Er zijn nog tal van organisaties die zich inzetten voor een betere wereld die deze kennis goed kunnen gebruiken.”

Leiding geven was een logische stap

“Ik ben voor een stuk gevormd door de scouts in Brugge”, zegt Filip Moeykens tijdens een strandwandeling in Knokke. “Mijn totem daar was ‘standvastige veelvraat’. Het adjectief slaat op mijn karakter, het substantief op mijn fysionomie. Nadat ik daar in de leiding terecht kwam, was het logisch dat ik ook bij de studentenvereniging een leidinggevende rol ging opnemen en later in het bedrijfsleven. Maar de leuze van de scouts ‘we doen ons best, best, best’ die aangeeft dat je drie keer per dag echt je best moet doen is altijd deel blijven uitmaken van de manier waarop ik in het leven sta. Elke dag bij het ontwaken zeg ik tegen mezelf dat ik iets wil doen dat belangrijk is, al is het maar andere mensen aansturen zodat ze kunnen groeien in wie ze zijn.” Wat wellicht ook meespeelt in zijn engagement is dat Filip Moeykens al sinds zijn jeugd hartpatiënt is en op zijn dertigste een hartoperatie moest ondergaan, waarbij de dokters hem slechts 60% overlevingskansen gaven. “Ik besef heel goed dat onze tijd heel beperkt is. Een levensverwachting van 70 jaar voor een hartpatiënt als ik, betekent op mijn 54ste nu dat er niet veel tijd meer rest. Ook dat stimuleert mij enorm om er het beste van te maken en om mij sociaal te engageren.”

Ondernemen is altijd weer nieuwe puzzels leggen

“Het meest fantastische aan ondernemen is nieuwe dingen kunnen blijven doen, weliswaar binnen specifieke niches. Bijvoorbeeld door oude en nieuwe technologieën te combineren. Zo zijn we nu bezig met een aantal alternatieve energieprojecten. Ik zou het besterven als tien jaar lang hetzelfde zou moeten doen. Ondernemen is ook beslissen en dan met discipline naar je doel toewerken. Al betekent dat niet hetzelfde als koppig zijn. Er is natuurlijk immers ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Eigenlijk moet je als ondernemer altijd weer nieuwe puzzels leggen. En naarmate je ouder wordt, kan je daarvoor meer een beroep doen op ervaring. Je komt steeds meer in situaties die je al eens hebt meegemaakt of die toch lijken op wat je al hebt meegemaakt. Dat geeft ook een zekere gemoedsrust.”

Vertrouwen is een hoeksteen

Filip Moeykens verbindt ervaring ook met het netwerk dat mensen in de loop van hun carrière opbouwen. “Op de duur heb je met zoveel mensen samengewerkt dat je weet wie je moet bellen om een bepaalde functie in te vullen. Maar het netwerk is niet alleen belangrijk bij rekrutering, ook om mensen te vinden die een klankbord voor je kunnen zijn als ondernemer. Ondernemers die bewust kiezen voor een sterke raad van bestuur, schat ik hoger in dan ondernemers die liever dominant zijn in hun raad van bestuur. Op korte termijn kan dat laatste misschien helpen, maar op lange termijn is een onderneming veel meer gebaat bij pittige discussies in de raad van bestuur. Veel mensen met wie ik vroeger in mijn accountantksantoor heb gewerkt, zijn teruggekomen. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Vertrouwen is een hoeksteen voor elke organisatie, maar draait uiteraard ook om mensen. Vertrouwen bouw je op door wat je doet en door hoe je met mensen omgaat. Vooraleer de beslissing te nemen om al dan niet met iemand zaken te doen en dus vertrouwen te geven kijk ik als cijfermens misschien iets te veel naar cijfers en minder naar de emotionele klik. Die is nochtans ook erg belangrijk. Ik doe daarom ook graag een beroep op het advies van mijn vader, die deel uitmaakt van de raad van bestuur. Door zijn lange carrière als advocaat, een beroep waarin je bij uitstek wordt geconfronteerd met leugens, kan hij als het ware dwars door mensen heen kijken.”

Eb en vloed

Het leven als ondernemer en als mens tout court vergelijkt Filip Moeykens graag met de getijden. “Het is pas als het eb wordt dat je aan de zee ziet dat de vloed veel mooie dingen heeft meegebracht. Met andere woorden: het is belangrijk om te beseffen dat je eerst bepaalde tegenslagen nodig hebt, om achteraf te zien dat ze ook goede dingen gebracht hebben. We leven zeker soms te veel in de waan van de dag, waardoor de pure schoonheid van een aantal zaken aan ons oog ontsnapt. Die symboliek brengt me vaak naar de zee. Als je hier twee uur je hoofd kan leegmaken, vindt je geest de ruimte om met een ander perspectief te kijken en oplossingen te bedenken die je aan je bureau of aan het stuur van je wagen niet ziet. Want het is me in al die jaren als ondernemer ook duidelijk geworden dat we als mensen een enorme veerkracht hebben. Dat hebben we nu toch ook weer gezien tijdens de coronacrisis. We zijn in staat om ons aan grote veranderingen aan te passen en weer voort te doen. Teams die in hun organisaties van dezelfde veerkracht getuigen maken die organisaties toekomstbestendig.” Ook Darwin zei het al : het zullen niet de sterksten zijn die overleven, maar diegenen die zich het best kunnen aanpassen.